Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1866] 1919-1939
- brak danych - 1866 - 1919
1919 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie rozpoczęło działalność w 1919 r. na mocy rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z 16 stycznia 1919 r. (Tygodnik Urzędowy Rady Ludowej nr 1/1919 r. ) o przejęciu administracji przez Polaków. Podstawę prawną dla działalności starostw ustaliła ostatecznie Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., a następnie rozporządzenie Prezydenta RP o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej z dnia 19 stycznia 1928 r. Wewnętrzne zasady funkcjonowania starostw oraz tryb ich urzędowania ustaliło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. Zasadnicze zmiany organizacyjne związane z działalnością starostw wprowadziło rozporządzenie z 1932 r. o podziale władz na zespolone i niezespolone.
Starostwo stanowiło organ wykonawczy starosty powiatowego. Starosta był w powiecie przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej. Do zakresu jego działania należały wszystkie sprawy administracji państwowej na obszarze powiatu, o ile nie były zastrzeżone do kompetencji innych organów.
Tom I

. Referat Ogólny - zarządzenia, okólniki, spis gmin, wybory
II. Referat Organizacyjny - okólniki, zarządzenia, pożyczki państwowe, pobory urzędników, sprawy budżetowe
III. Referat Bezpieczeństwa - ruch graniczny, sprawy konsularno-paszportowe, przepustki graniczne, wizy, sprawy obywatelstwa, cenzura, zebrania, zjazdy, stowarzyszenia
IV. Referat Administracyjny - szkolnictwo, cechy, przemysł, handel, statystyka, sprawy wyznaniowe
V. Referat Wojskowy - przepisy, dezercja, reklamacje wojskowe, demobilizacja
VI. Referat Karno-Administracyjny - wykazy akt
VII. Referat Opieki Społecznej - zakłady opiekuńcze, ubezpieczenia, bezrobocie
VIII. Referat Sanitarny - sprawy sanitarne, komisje lekarskie, partactwo, lekarz powiatowy
IX. Referat Weterynaryjny - sprawozdawczość, statystyka
X. Referat Ochrony Lasów - majątki leśne, sprawy różne
XI. Referat Budowlany - podania, plany budowlane
XII. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych - parcelacje
XIII. Referat Melioracyjny - melioracja w powiecie

Tom II

I. Sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa, życia politycznego i działalności legalnych związków i stowarzyszeń
II. Normowanie cen
III. Sprawy zdrowia - okólniki Urzędu Wojewódzkiego, spis leków będących w sprzedaży
IV. Sprawy budowlane - ewidencja zabytków w powiecie wolsztyńskim, pozwolenia na budowę
- brak danych -

Amount of archival material

170

170

0

2.96

2.96

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.