Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Gostyniu

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1816] 1919-1935
- brak danych - 1816 - 1919
1919 - 1935
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wydział Powiatowy był organem samorządowym. Powstał w 1919 r. na podstawie decyzji Naczelnej Rady Ludowej. Zastąpił zlikwidowane pruskie organy samorządowe na obszarze powiatu, tzn. Kreisausschuss i Kreistag. Sprawy działalności samorządu powiatowego uregulowało rozporządzenie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych. Organami samorządu powiatowego były odtąd sejmik powiatowy i wydział powiatowy. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym i działał pod przewodnictwem starosty powiatowego. Następne zmiany organizacyjne samorządu powiatowego nastąpiły w 1933 r. W miejsce sejmików powiatowych wprowadzono rady powiatowe i komisje rewizyjne. Rada Powiatu była organem stanowiącym i kontrolującym. Wydział Powiatowy był organem zarządzającym i wykonawczym Rady Powiatu. Komisja Rewizyjna natomiast sprawowała kontrolę nad działalnością finansową i gospodarczą władz powiatowych i gminnych. Do kompetencji Wydziału Powiatowego należały miedzy innymi następujące sprawy: ustalanie własnych budżetów i zatwierdzanie budżetów podległych gmin i przedsiębiorstw, podejmowanie uchwał w sprawach łączenia gmin wiejskich, prowadzenie spraw zdrowia publicznego, budowlanych, sprawowanie opieki nad biednymi, budowa i utrzymanie dróg, rozwój rolnictwa i przemysłu oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Nadzór nad działalnością Wydziału Powiatowego pełnił wojewoda.
Wydział Powiatowy w Gostyniu został zorganizowany w 1919 r. i działał bez przerwy do końca sierpnia 1939 r.
I. Referat Organizacyjny i Ogólny - administracja, Orędownik Urzędowy, wybory, posiedzenia, USC, mapa powiatu
II. Referat Spraw Gospodarczych - budżety, długi
III. Referat Podatkowy - podatki
IV. Referat Spraw Gminnych - wybory, sprawy administracyjne, budżety
V. Referat Drogowy - sieć dróg i ich rozbudowa
VI. Referat Oświatowo-Kulturalny - utrzymanie szkół powszechnych, gimnazjum
VII. Referat Opieki Społecznej - wsparcia, pomoc dla optantów
VIII. Fundusz Pracy - wykazy bezrobotnych, statystyka, pomoc dla bezrobotnych
- brak danych -

Amount of archival material

204

204

0

5.00

5.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.