Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Lesznie

Archiwum Państwowe w Lesznie
- brak danych - [1803] 1879-1920 [1945]
Amtsgericht Lissa 1803 - 1878
1879 - 1920
1921 - 1945
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1 października 1879 r. została wprowadzona w Niemczech nowa ordynacja sądowa. Zgodnie z nią sądami I instancji stały się sądy obwodowe (Amtsgerichte). Taki sąd powołano także w Lesznie.
Sądami II instancji były sądy krajowe (Landgerichte), a sądami III instancji wyższe sądy krajowe (Oberlandgerichte).
Do kompetencji sądów niższej instancji należało: rozpatrywanie spraw karnych o niższym wymiarze kary, spraw cywilnych spornych i niespornych, a także prowadzenie ewidencji przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń i związków.
I. Akta generalia: akta spadkowe, intercyzy przedślubne, rejestr stowarzyszeń i przedsiębiorstw, wyłączenie wspólności majątkowej, sadownictwo polubowne, notarialne czynności dobrowolne, rejestr osób pochodzenia żydowskiego
II. Akta specjalia: testamenty, sprawy spadkowe, inwentarze pośmiertne, akta dotyczące wspólnoty majątkowej, sprostowania imion i nazwisk, sprawy opiekuńcze
- brak danych -

Amount of archival material

7805

7805

0

23.50

23.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.