Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór ksiąg rękopiśmiennych

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
- brak danych - 1600-1939
- brak danych - 1600 - 1939
- brak danych - tak
data not found polski
łaciński
francuski
angielski
czeski
kipczacki
ormiański
inwentarz książkowy No - brak danych -
- brak danych - Zbiór zawiera następujące serie ksiąg: 1) Rękopisy ormiańskie (52 księgi z lat 1600-1938), 2) Rękopisy łacińskie (22 księgi z lat 1600-1906), 3) Rękopisy polskie (7 ksiąg z lat 1771-1939), 4) Rękopisy inne (6 ksiąg z lat 1600-1938) - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
345/10/0/1/1 Կանոն սրբազնացութեան ընտրեցելոյն յեպիսկոպոս ըստ եղանակի քահանայապետականին հռօմէականի, ի նոյն հռօմէական քահանայապետականէն յոճոյ դաղմատականէ բառ առ բառ յոճ հայկաբարբառ անդրաբերեալ և ի վայելումն աթոռակալի Լեօպօլսեցւոյ եկեղեցւոյն փոքրաշխատ գրչագրութեամբ ընդօրինակեալ յամի ներմարմնութեան Բանին Աստուծոյ 1810 եւ ի թուականի հայոց ՌՄԾԹ առ նոյն աթոռակալաւ Լեօպօլսեցւով եկեղեցեաւն հայկազեան ազգի 1810 0
345/10/0/1/2 Քահանայապետական պաշտամունք զոմանս օրհնութիւնս և սրբագործութիւնս առ եպիսկոպոսական կարգն յատկապէս պատկանեալս, որպիսիք են ձեռնադութիւնք յեկեղեցական աստիճանս քահանայապետութեան սրբագործութիւնք ևս կրօնուհի կուսանաց այլև օրհնութիւն մերոնի յաւուր Աւագ հինգշաբթու ընթրեաց Տեառն պարունակեալք յամի Տեառն 1802 և ի թուականի հայոց ՌՄԾԱ առ եկեղեցեաւն աթոռակալաւ Լէօպօլսեցւով հայոց 1802 0
345/10/0/1/3 Կարգ Պատարագի XVIII w. (?) 0
345/10/0/1/4 Մաշտոց հայոց ուղղափառաց հրամանաւ գերապայծառի և ամենապատւոյ Տեառն Յօհաննու Տօբիայ Ավկուշդինօվիչի արհիեպիսկոպոսի Լէօպօլսոյ հայոց սրբագրեալ և կարգաւորեալ ի Լէօպօլիս, յամի Տեառն 1733 օգտոմբեր ամսոյ 13 1733 0
345/10/0/1/5 Պատարագատետր XVIII w. (?) 0
345/10/0/1/6 Պատարագատետր XVIII w. (?), 1885 0
345/10/0/1/7 Աւետարան XVIII w. (?) 0
345/10/0/1/8 Առաջին կիրակի գալստեան, ժամամուտ XVIII w. (?) 0
345/10/0/1/9 Կարգ Պատարագի XVIII w. (?) 0
345/10/0/1/10 Մաշտոց 1681 0
345/10/0/1/11 Սաղմոսարան (niecałe) XVII-XVIII w. 0
345/10/0/1/12 Մաշտոց հայոց ուղղափառաց կարգաւորեալ ի Լէօպոլիս, յամի Տեառն 1846 1846 0
345/10/0/1/13 Բարոյական աստուածաբանութիւն XVII-XVIII w. 0
345/10/0/1/14 Բարոյական աստուածաբանութիւն 1754 0
345/10/0/1/15 Պատարագք զանազանք հասարակ սրբոց XVIII w. 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

87

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.