Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór dokumentów pergaminowych

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
- brak danych - 1388-1901
- brak danych - 1388 - 1901
- brak danych - tak
data not found polski
łaciński
inwentarz książkowy No - brak danych -
Zbiór utworzono w Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Zbiór zawiera przywilej Władysława Jagiełły z 1388 r. zezwalający na utworzenie biskupstwa ormiańskiego we Lwowie oraz dokumenty papieskie. - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
345/11/0/-/1 Bulla papieża Leona XIII. Nominacja Józefa Teofila Teodorowicza na metropolitę lwowskiego obrządku ormiańskokatolickiego 1901-01-17 0
345/11/0/-/2 Bulla papieża Leona XIII. Błogosławieństwo dla Kapituły Metropolitarnej kościoła lwowskiego obrządku ormiańskokatolickiego 1901-01-17 0
345/11/0/-/3 Bulla papieża Leona XIII. Błogosławieństwo dla miasta Lwowa i diecezji lwowskiej obrządku ormiańskokatolickiego 1901-01-17 0
345/11/0/-/4 Bulla papieża Leona XIII. Błogosławieństwo dla księdza Józefa Teodorowicza. 1901-01-17 0
345/11/0/-/5 Bulla papieża Leona XIII. Błogosławieństwo dla ludności miasta i diecezji lwowskiej obrządku ormiańskokatolickiego 1901-01-17 0
345/11/0/-/6 Bulla papieża Piusa IX. Nominacja Grzegorza Józefa Romaszkana na arcybiskupa diecezji lwowskiej obrządku ormiańskokatolickiego 1876-04-03 0
345/11/0/-/7 Bulla papieża Piusa IX. Nominacja księdza Kajetana Maramorosza na szambelana [cubienlario] kościoła lwowskiego obrządku ormiańskokatolickiego 1856-01-15 0
345/11/0/-/8 [Bulla] papieża Piusa IX. Nominacja Grzegorza Józefa Romaszkana na arcybiskupa diecezji lwowskiej obrządku ormiańskokatolickiego 1876-04-03 0
345/11/0/-/9 Pismo papieża Grzegorza XVI do Samuela Stefanowicza, arcybiskupa elekta diecezji lwowskiej (?) z upoważnieniem do wizytacji diecezji lwowskiej 1832-02-25 0
345/11/0/-/10 Władysław [Jagiełło] król polski, wielki książę litewski, zatwierdza przywilej wystawiony we Lwowie przez króla Kazimierza Wielkiego w 1367 roku, zezwalający biskupowi ormiańskiemu Grzegorzowi na utworzenie biskupstwa we Lwowie Łuck, 24 stycznia 1388 (wigilia nawrócenia św. Pawła) 0
345/11/0/-/11 Pergamin haftowany 1900 (?) 0

Amount of archival material

11

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.