Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spuścizna Stanisława Donigiewicza

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
- brak danych - 1800-2012
- brak danych - 1800 - 2012
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - niemiecki
francuski
polski
rosyjski
łaciński
ormiański
włoski
angielski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Stanisław Donigiewicz urodził się 9 października 1904 r. w Czerniowcach na Bukowinie (ob. Ukraina). Ze względu na trudną sytuację materialną nie ukończył studiów orientalistycznych we Lwowie. W połowie lat 20. XX w. zaangażował się we współpracę z księdzem Dionizym Kajetanowiczem, co zaowocowało wydawaniem czasopisma „Posłaniec św. Grzegorza” (od 1927 r.). Redaktorem pisma był ks. Dionizy Kajetanowicz, zaś sekretarzem i administratorem został Stanisław Donigiewicz. Od 1930 r. pismo stało się organem Archidiecezjalnego Związku Ormian Polskich, którego Stanisław Donigiewicz był współzałożycielem i aktywnym działaczem.
W 1932 r. jego związki z księdzem Kajetanowiczem stały się jeszcze ściślejsze, poprzez poślubienie stryjecznej bratanicy księdza, Stefanii Kajetanowiczówny. W tym samym roku urodził się syn Stanisława i Stefanii, Bogdan.
W 1945 r. został aresztowany przez Sowietów i zesłany na 10 lat do łagru Abież w Komi: oskarżono go o propagowanie spraw ormiańskich i agitację przeciwko Związkowi Radzieckiemu oraz o pomoc Żydom. Taki sam los spotkał księdza Dionizego Kajetanowicza, który po śmierci abpa Józefa Teodorowicza w 1939 r. sprawował urząd administratora archidiecezji lwowskiej, i w 1945 r. został aresztowany przez NKWD i zesłany do łagru, gdzie zmarł w 1954 r.
Stanisław Donigiewicz zaś, zwolniony w 1955 r. (wyszedł z łagru częściowo głuchy), po krótkim zamieszkaniu w Kutach w 1957 r. wyjechał do Polski i osiadł w Bielsku Białej. Był aktywny w środowisku Ormian polskich, przede wszystkim na polu integracji rozproszonej po wojnie społeczności, z wielką energią i zaangażowaniem zajmował się propagowaniem historii i kultury ormiańskiej, jego wielkim sukcesem było zorganizowanie w 1980 r. pierwszego po wojnie zjazdu Ormian polskich. Nie dane mu było jednak uczestniczyć w tym wydarzeniu, gdyż w przeddzień rozchorował się i zmarł w 1980 r.
1 Materiały ks. Dionizego Kajetanowicza 1886-1962 (50 j.a.)
1.1 Dokumenty osobiste i korespondencja 1898-1954 (5 j.a.)
1.2 Teksty religijne i wiersze 1905-1962 (22 j.a.)
1.3 Inne 1886-1944 (23 j.a.)
2 Materiały Stanisława Donigiewicza 1800-2012 (75 j.a.)
2.1 Korespondencja 1955-2012 (47 j.a.)
2.2 Inne 1800-2012 (29 j.a.)
3 Fotografie 1900-1975 (79 j.a.)
4 Książki 1895-1994 (57 j.a.)
5 Muzealia 1919-1970 (17 j.a.)
W skład spuścizny wchodzą: materiały aktowe, fotografie, książki oraz pamiątki o charakterze muzealnym.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
345/13/0/1/229 Obrazki religijne (24 sztuki) 1900-1939 (ok.) 0
345/13/0/1.1/1 Dokumenty osobiste ks. Dionizego Kajetanowicza (nominacje, świadectwa, itp.) 1898-1938 0
345/13/0/1.1/2 Korespondencja ks. Dionizego Kajetanowicza z Księgarnią Św. Wojciecha w Poznaniu 1939 0
345/13/0/1.1/3 Korespondencja ks. Dionizego Kajetanowicza z Anastazją Czerwińską (Komar) 1947-1954 0
345/13/0/1.1/4 Korespondencja ks. Dionizego Kajetanowicza z Janiną Dusznikowską i Klementyną Janowicz 1954 0
345/13/0/1.1/118 Brudnopisy listów ks. Dionizego Kajetanowicza 1930-1939 0
345/13/0/1.2/5 Kazanie ks. Dionizego Kajetanowicza na Niedzielę 14 po Zielonych Świątkach o zbawieniu duszy. W Jarosławiu 1905 r. 1905 0
345/13/0/1.2/6 Odpis listu ks. Dionizego Kajetanowicza do bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego z Płocka dot. mszy ormiańskiej 1927 0
345/13/0/1.2/7 Msza św. ormiańska (notatki i szkice ks. Dionizego Kajetanowicza) przed 1927 r. 0
345/13/0/1.2/8 Msza św. ormiańska w języku polskim (rękopis ks. Dionizego Kajetanowicza) przed 1927 r. 0
345/13/0/1.2/9 Notatki do kazania (?) ks. Dionizego Kajetanowicza na zakończenie 1937 roku 1937 0
345/13/0/1.2/10 Notatki ks. Dionizego Kajetanowicza dot. liturgii ok. 1930 0
345/13/0/1.2/11 Ks. Dionizy Kajetanowicz "Przenajświętsza ofiara w obrządku ormiańskim" (rękopis) przed 1927 r. 0
345/13/0/1.2/12 O liturgii mszalnej obrządku ormiańskiego, ks. Dionizy Kajetanowicz "Przenajświętsza ofiara w obrządku ormiańskim" (rękopis, maszynopis) przed 1927 r. 0
345/13/0/1.2/13 Msza św. w obrządku ormiańskim, ks. Dionizy Kajetanowicz "Przenajświętsza ofiara w obrządku ormiańskim" (rękopis, maszynopis, notatki) przed 1938 r. 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 14 15 16 17

Amount of archival material

246

246

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.