Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spuścizna Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
- brak danych - 1701-2017
- brak danych - 1701 - 2017
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
łaciński
francuski
ormiański
data not found Panny Benedyktynki Ormiańskie, jedyny katolicki zakon obrządku ormiańskiego na ziemiach polskich, swoimi początkami sięga Kamieńca Podolskiego i Jazłowca, skąd wywodziły się pierwsze mniszki. W latach 1675-1676 otrzymały od rady miejskiej we Lwowie dwie podupadłe kamienice przy cmentarzu ormiańskim z przeznaczeniem na klasztor. W 1690 r. na mocy zezwolenia papieskiego powstało zgromadzenie oparte na regule św. Benedykta. Dwa lata później odbyły się obłóczyny 15 sióstr, żyjących pod przewodnictwem pierwszej ksieni konwentu Rypsymy Benedykty Spendowskiej. Budynek klasztoru, powstały na gruncie wspomnianych kamienic, w następnym stuleciu powiększył się o kilka przyległych domów. Do konwentu należał także folwark w Pasiece, gdzie w 1897 r. poświęcono kaplicę pod wezwaniem NMP Nieustającej Pomocy. Benedyktynki prowadziły wyższą szkołę żeńską (prawdopodobnie najstarsza szkoła żeńska we Lwowie), która w 1926 r. przekształciła się w gimnazjum na prawach szkół publicznych. W 1946r. 11 sióstr wraz z ksienią Elektą Orłowską przyjechało do Polski w jej nowych granicach i osiedliło się początkowo w Lubiniu koło Kościana, a następnie w Wołowie. W 1961 r. siostry zadecydowały o zmianie obrządku na łaciński.
Spuścizna Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa to zespół otwarty, na który składa się 31 jednostek aktowych, fotograficznych i muzealnych, otrzymanych w darze od Sióstr Benedyktynek z Wołowa. Wśród muzealiów, na szczególną uwagę zasługuje kolekcja 7 portretów ksień lwowskich, pełniących swoje obowiązki w latach 1710-1839, a także XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej. W zespole znajdują się również kopie cennych fotografii, obrazujących przede wszystkim przedwojenne życie szkoły prowadzonej przez Siostry we Lwowie. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
345/16/0/1.1/1 Missale Armenum 1904 0
345/16/0/1.1/2 Modlitewnik 1891 0
345/16/0/1.1/4 Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Armeno-Catholici pro Anno Domini 1935 1935 0
345/16/0/1.1/5 Abbe D. Kajetanowicz (...), La Cathedrale Armenienne de Lwów et son entourage. Guide. 1931 0
345/16/0/1.1/10 X.D. Kajetanowicz, Katedra Ormiańska i jej otoczenie (przewodnik), Lwów 1930 1930 0
345/16/0/1.1/11 Wspomnienia Koronacji Cudownego Wizerunku Najśw. Marii Panny Łask. w kościele ormiańskim w Stanisławowie dnia 30 maja 1937 roku, o. Konstanty Maria Żukiewicz dominikanin, Stanisławów 1938 1938 0
345/16/0/1.1/12 Reguła Św. Ojca Benedykta z pozwoleniem przełożonych na polski język przetłomaczył O. Benedyktyn z Lubinia, Poznań 1928 1928 0
345/16/0/1.1/13 Sługa Chrystusowy w samotności czyli dziesięciodniowe rekolekcje według ks. Jana Krasseta, Warszawa, 1901 1901-1908 0
345/16/0/1.1/14 Varia 1897-1922 0
345/16/0/1.1/15 Rudolf Tomanek, Lekcje i Ewangelje (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego, Cieszyn 1930; 1930 0
345/16/0/1.2/3 "Posłaniec św. Grzegorza". Ilustrowany miesięcznik lwowskiej archidiecezji obrządku ormiańskiego. 1928 0
345/16/0/1.2/16 "Kobieta lekarką domową" O zasadach zdrowego żywienia, ubioru, mieszkania, lecznictwie... 1890-1939 0
345/16/0/2.1/7 Modlitwy 1900-1939 0
345/16/0/2.1/8 Modlitwy i pieśni 1900-1939 0
345/16/0/2.1/9 Błogosławieństwa do stołu w Uroczyste Święta, sygnowane S. Bernarda z. r. Św. O. Benedykta 1890-1939 0
1 2 3

Amount of archival material

31

31

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.