Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór fotografii

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
- brak danych - 1856-2006
- brak danych - 1856 - 2006
- brak danych - tak
data not found - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
- brak danych - Zbiór tworzą fotografie dotyczące kilku zasadniczych zagadnień, które stanowią serie w zbiorze. Największą serią jest część fotografii rodzinnych, przy czym fotografie dotyczą kilkudziesięciu rodzin – wyodrębniono 65 podserii dotyczących poszczególnych rodzin. Fotografie rodzinne obejmują zarówno zdjęcia legitymacyjne, portrety, fotografie sytuacyjne, pozowane. Szczególnie licznie reprezentowane są rodziny: Jakubowiczów (w tym dużo zdjęć prof. Antoniego Jakubowicza), Bohosiewiczów, Łukasiewiczów i Romanowiczów. Należy podkreślić, że około 30% zdjęć przedstawia osoby nierozpoznane. Część fotografii ukazuje grupy ludzi obejmujące kilka rodzin w różnych okolicznościach. Kilka jednostek inwentarzowych dotyczy uroczystości religijnych lub państwowych. Odrębną grupę stanowią fotografie przedstawiające krajobrazy, architekturę i sztukę. Szczególnie liczna i bogata jest dokumentacja dwóch ważnych kościołów ormiańskich: katedry we Lwowie i kościoła w Stanisławowie. Obejmuje ona zarówno widoki zewnętrzne, wnętrza, detale architektoniczne, rzeźby, w różnych okolicznościach, także podczas konserwacji.

Pełne zestawienie serii i podserii przedstawia się następująco:
1.fotografie rodzinne (388 jednostek)
1.1.Agopsowiczowie (4)
1.2.Amirowiczowie (7)
1.3.Augustynowiczowie (2)
1.4.Axentowiczowie (1)
1.5.Barączowie (1)
1.6.Bleimowie (2)
1.7.Bohosiewiczowie (20)
1.8.Burzmińscy (1)
1.9.Czabańscy (1)
1.10.Czeczowie (6)
1.11.Dawidowiczowie (3)
1.12.Donigiewiczowie (3)
1.13.Gabryczewscy (1)
1.14.Hołubaszowie (1)
1.15.Isakiewiczowie (1)
1.16.Jakubowiczowie (129)
1.17.Janowiczowie (5)
1.18.Kaftadzianowie (1)
1.19.Kapri (2)
1.20.Keworkianowie (1)
1.21.Kiepurowie (1)
1.22.Kordysowie (1)
1.23.Krzysztofowiczowie (6)
1.24.Kulczyccy (1)
1.25.Lenartowscy (1)
1.26.Łukasiewiczowie (34)
1.27.Majerowie (2)
1.28.Makowieccy (1)
1.29.Manugiewiczowie (3)
1.30.Marcowie (1)
1.31.Mikulowie (8)
1.32.Mitkiewiczowie (16)
1.33.Mojzesowiczowie (10)
1.34.Moroziewiczowie (1)
1.35.Nowiccy (1)
1.36.Ohankowie (5)
1.37.Olszyńscy (2)
1.38.Osadca (2)
1.39.Petrowiczowie (10)
1.40.Piramowiczowie (7)
1.41.Pniewscy (3)
1.42.Romanowiczowie (25)
1.43.Romaszkanowie (5)
1.44.Schumanowie (2)
1.45.Stefanowiczowie (5)
1.46.Teodorowiczowie (4)
1.47.Torosiewiczowie (11)
1.48.Tunikowscy (1)
1.49.Wartanowiczowie (1)
1.50.Wczelakowie (5)
1.51.Wojsterowiczowie (3)
1.52.Wróblewscy (1)
1.53.Wyżykowscy (1)
1.54.Zadurowiczowie (4)
1.55.Znamirowscy (1)
1.56.Czechowiczowie (3)
1.57.Hunanianowie (1)
1.58.Wierzchlejscy (1)
1.59.Heberowie (1)
1.60.Negruszowie (1)
1.61.Roszkowie (1)
1.62.Bobrowie (1)
1.63.de Laveaux (0)
1.64.Piotrowiczowie (1)
1.65.Bogdanowiczowie (1)
2.wydarzenia, uroczystości (18)
2.1.uroczystości religijne (w tym odpusty) (8)
2.2.święta państwowe (1)
2.3.uroczystości inne (m.in. kulturalne, społeczne) (9)
3.zdjęcia grupowe - z różnych rodzin (63)
3.1.zdjęcia szkolne (12)
3.2.fotografie wielorodzinne (28)
3.3.księża - fotografie grupowe (23)
4.krajobrazy, architektura (18)
4.1.krajobraz (4)
4.2.architektura (14)
5.nierozpoznane (158)
5.1.nierozpoznane osoby (70)
5.2.nierozpoznane grupy (82)
5.3.sceny rodzajowe (6)
Zbiór fotografii wchodzi w skład archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich od jej utworzenia. O historii fotografii tworzących zbiór brak pełnych i udokumentowanych danych. Na podstawie opisów na odwrociach, w szczególności dedykacji oraz korespondencji zawartej na wybranych fotografiach (z których część została wyselekcjonowana do wyłączenia ze zbioru i włączenia do spuścizn), można domniemywać, że niektóre zdjęcia są proweniencji prywatnej i zostały przekazane w celu scalenia w archiwum.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 76 0
1 fotografie rodzinne 1 1945-2006 0
1.1 Agopsowiczowie 4 1909-1990 0
1.2 Amirowiczowie 7 1890-1988 0
1.3 Augustynowiczowie 2 1900-1945 0
1.4 Axentowiczowie 1 1930-1945 0
1.5 Barączowie 1 1890-1905 0
1.6 Bleimowie 2 1910-1955 0
1.7 Bohosiewiczowie 20 1861-1988 0
1.8 Burzmińscy 1 1910-1939 0
1.9 Czabańscy 1 1898-1903 0
1.10 Czeczowie 6 1916-2006 0
1.11 Dawidowiczowie 3 1880-1939 0
1.12 Donigiewiczowie 3 1910-1959 0
1.13 Gabryczewscy 1 1890-1930 0
1.14 Hołubaszowie 1 1914-1918 0
1.15 Isakiewiczowie 1 1935-1935 0
1.16 Jakubowiczowie 129 1890-1999 0
1.17 Janowiczowie 5 1880-1981 0
1.18 Kaftadzianowie 1 1931-1931 0
1.19 Kapri 2 1978-1985 0
1.20 Keworkianowie 1 1920-1945 0
1.21 Kiepurowie 1 1926-1926 0
1.22 Kordysowie 1 1970-1975 0
1.23 Krzysztofowiczowie 6 1890-1971 0
1.24 Kulczyccy 1 1950-1990 0
1.25 Lenartowscy 1 1920-1945 0
1.26 Łukasiewiczowie 34 1917-1980 0
1.27 Majerowie 2 1900-1940 0
1.28 Makowieccy 1 1977-1977 0
1.29 Manugiewiczowie 3 1880-1955 0
1.30 Marcowie 1 1935-1935 0
1.31 Mikulowie 7 1880-2006 0
1.32 Mitkiewiczowie 16 1880-2000 0
1.33 Mojzesowiczowie 10 1900-1994 0
1.34 Moroziewiczowie 1 1920-1939 0
1.35 Nowiccy 1 1930-1930 0
1.36 Ohankowie 5 1931-1980 0
1.37 Olszyńscy 2 1955-1987 0
1.38 Osadca 2 1860-1945 0
1.39 Petrowiczowie 10 1920-1980 0
1.40 Piramowiczowie 7 1900-2006 0
1.41 Pniewscy 3 1903-1970 0
1.42 Romanowiczowie 25 1890-1960 0
1.43 Romaszkanowie 5 1895-1971 0
1.44 Schumanowie 2 1890-1903 0
1.45 Stefanowiczowie 5 1854-1945 0
1.46 Teodorowiczowie 4 1867-2006 0
1.47 Torosiewiczowie 11 1860-2006 0
1.48 Tunikowscy 1 1880-1926 0
1.49 Wartanowiczowie 1 1920-1939 0
1.50 Wczelakowie 5 1891-1943 0
1.51 Wojsterowiczowie 3 1885-1894 0
1.52 Wróblewscy 1 1920-1964 0
1.53 Wyżykowscy 1 1950-1950 0
1.54 Zadurowiczowie 4 1900-1993 0
1.55 Znamirowscy 1 1970-1977 0
1.56 Czechowiczowie 3 1925-1940 0
1.57 Hunanianowie 1 1890-2006 0
1.58 Wierzchlejscy 1 1880-1884 0
1.59 Heberowie 1 1921-1921 0
1.60 Negruszowie 1 1930-1930 0
1.61 Roszkowie 1 1950-1964 0
1.62 Bobrowie 1 1939-1939 0
1.63 de Laveaux 0 0
1.64 Piotrowiczowie 1 1970-1970 0
1.65 Bogdanowiczowie 1 1927-1935 0
2 wydarzenia, uroczystości 0 0
2.1 uroczystości religijne (w tym odpusty) 8 1920-2000 0
2.2 święta państwowe 1 1933-1933 0
2.3 uroczystości inne (m.in. kulturalne, społeczne) 9 1918-1983 0
3 zdjęcia grupowe - z różnych rodzin 0 0
3.1 zdjęcia szkolne 12 1900-1945 0
3.2 fotografie wielorodzinne (nieprzypisane do "głównej" rodziny) 28 1870-2000 0
3.3 księża - fotografie grupowe 23 1906-1987 0
4 krajobrazy, architektura 0 0
4.1 krajobraz 4 1900-1945 0
4.2 architektura 14 1900-2004 0
5 nierozpoznane 0 0
5.1 nierozpoznane osoby 70 1856-2006 0
5.2 nierozpoznane grupy 82 1870-2000 0
5.3 sceny rodzajowe 6 1880-1945 0

Amount of archival material

674

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.