Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

- brak danych -

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich została powołana dekretem Ordynariusza Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego w Polsce, Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski 7 kwietnia 2006 roku. Obecnie funkcję ordynariusza i jednocześnie fundatora pełni JE ks. kard. Kazimierz Nycz.
Myślą przewodnią Fundacji jest to, że Ormianie zawsze byli i są ważną częścią historii i kultury Polski.
Przedmiotem zainteresowania Fundacji są armenika, mające związek z Ormianami polskimi: druki, rękopisy, fotografie, szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne, obrazy, sprzęty i pamiątki. Armenika te konserwujemy, katalogujemy, a ponadto digitalizujemy fotografie i dokumenty, identyfikujemy stare fotografie oraz gromadzimy, czyli przyjmujemy w depozyt, przyjmujemy jako dar oraz planujemy kupować.
Fundacja rozwinęła szeroką działalność edukacyjną, badawczą, konserwatorską i popularyzatorską. Powodem powołania Fundacji była pilna potrzeba objęcia opieką zaniedbanych zbiorów pochodzących z obszaru dawnych dziewięciu parafii ormiańskokatolickich na Kresach oraz z rozproszonych archiwów rodzinnych. Opieka polegała na: odkażeniu zbiorów, wykonaniu spisu z natury, wytypowaniu do konserwacji najcenniejszych obiektów, poddawaniu ich konserwacji i zabezpieczeniu. Następnym etapem prac było i jest opracowywanie zbiorów.Kolejny etap polegał i polega na digitalizowaniu wybranych obiektów – by stworzyć ich kopie oraz by móc je w łatwy sposób udostępniać wszystkim zainteresowanym. W celu udostępniania zbiorów stworzone zostało Wirtualne Archiwum Polskich Ormian (WAPO).
Podstawowe cele FKiDOP, to:
- jak najszersze udostępnianie zasobów Archiwum Polskich Ormian (APO);
- przyczynienie się do powstawania wartościowych prac naukowych, publikacji i wystaw, organizowania seminariów, konferencji i spotkań, które rozpowszechniają rzetelną wiedzę na temat historii i kultury polskich Ormian;
- popularyzacja wiedzy o polskich Ormianach, w publikacjach własnych, wystawach. Opracowane materiały nt. polskich Ormian oraz artykuły i biogramy umieszczamy w: www.skarbnica.ormianie.pl i www.wiki.ormianie.pl
- rozbudzenie zainteresowania historią ormiańskich rodzin. Ostatni z wymienionych celów realizujemy przez: ułatwianie zainteresowanym własnych badań genealogicznych: (udostępniamy zindeksowane i niezindeksowane księgi metrykalne i inne źródła, przygotowaliśmy i udostępniliśmy online poradnik, udzielamy indywidualnych porad, kojarzymy osoby z tych samych rodzin, tłumaczymy księgi metrykalne na język polski, udostępniamy podgląd opracowanych przez nas danych i drzew genealogicznych w programie online); prowadzenie badań genealogicznych (tworzymy i rozbudowujemy drzewa genealogiczne ormiańskich rodzin, korzystamy z genealogicznego programu komputerowego, osobom, na temat których zebraliśmy więcej danych, tworzymy biogramy na Wiki.Ormianie.pl).
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.