Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
Previous archive Next archive
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -

Siedzibą muzeum są Łambinowice i Opole. W Opolu siedzibę ma Dyrekcja oraz Dział Naukowy, Archiwum, Dział Finansowy i Dział Administracyjno-Gospodarczy. W Łambinowicach: Dział Edukacji i Wystaw oraz Dział Zbiorów i Konserwacji.

Muzeum powstało w sierpniu 1964 r. jako oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu pod nazwą Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki z sierpnia 1965 r. zostało wyłączone spośród muzeów okręgu opolskiego i podniesione do rangi muzeum państwowego o zasięgu krajowym, podporządkowane Zarządowi Muzeów i ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie. Decyzja ta została wprowadzona w życie 1 stycznia 1966 r., tj. po mianowaniu na stanowisko dyrektora muzeum Stefana O. Popiołka. We wrześniu 1966 r. zarządzeniem nr 119 Ministerstwa Kultury i Sztuki otrzymało ono statut. We wrześniu 1973 r. na wniosek Rady Muzealnej Minister Kultury i Sztuki znowelizował statut i zmienił nazwę muzeum na Muzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Następna nowelizacja i zmiana nazwy nastąpiła w lipcu 1984 r . Od tego czasu muzeum nosi nazwę Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Kolejne zmiany statutu miały miejsce w 1994 r. i w 1998 r. W 2000 r. muzeum otrzymało nowy statut, który nowelizowany był w latach: 2001, 2004 i 2013. 1 stycznia 1999 r., w wyniku reformy administracyjnej kraju, muzeum zostało podporządkowane władzom samorządowym województwa opolskiego. Organizatorem muzeum jest Województwo Opolskie. Ogólny nadzór nad muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni – Zarząd Województwa Opolskiego. Muzeum wpisane jest do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i jest uprawnione do używania nazwy „muzeum rejestrowane”. Wpisane też jest do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja, naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów, badania naukowe i popularyzacja problematyki dwóch systemów jenieckich - niemieckiego i radzieckiego w latach II wojny światowej, przede wszystkim losów polskich jeńców wojennych w tych systemach, a także polskich żołnierzy internowanych w krajach neutralnych. Ważne miejsce w tej działalności zajmują dzieje obozów Lamsdorf i obozu pracy w Łambinowicach.
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.