Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Parafii Rzymskokatolickiej w Siennicy

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1622-1852
- brak danych - 1622 - 1852
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

19

19

0

0.36

0.36

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -