Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta parafii rzymskokatolickiej w Sitańcu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1485-1919
- brak danych - 1485 - 1919
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

11

11

0

0.18

0.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -