Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta parafii rzymskokatolickiej w Tomaszowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1664-1872
- brak danych - 1664 - 1872
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
- brak danych - - brak danych - inwentarz książkowy w systemie ZoSIA

Amount of archival material

33

33

0

0.84

0.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -