^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca i przychodząca komendanta Okręgu Lublin z Komendą Główną, Komendą Obszaru, członkami Komendy Okręgu, inspektoratami, komendami obwodów i innymi osobami z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 12
- brak danych -
1941-1944

1941 - 1944
polski
Załączniki stanowią m.in. normy stawek za użycie podwód dla celów służbowych (do pisma L. 881/K nr. 104/Kwat. z 24.IX.1943 r.), wzór sprawozdania kasowego nr 2 i wzór sprawozdania kasowego z ofiar społecznych (do pisma nr 826/116/IV z 15.X.1943 r.), ogólne wytyczne zastępczych kursów szkolenia niższych dowódców piechoty (do pisma nr 1298/Wyszk. z 9.XI.1943 r.).
- brak danych - 1 t. 1; 1 t. 3; 87 t. 1; 87 t. 2; 87 t. 3
luzy - brak danych -
destrukt
195 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
Częściowo wyłączono z zespołu nr 1099 Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Okręg Lubelski.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Lublin -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.