^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Programy, terminarz szkoleń i instrukcje dotyczące planu odtwarzania jednostek broni pancernej, artylerii dywizyjnej i szturmowej, szkice i przekroje różnych urządzeń i typów niemieckiego sprzętu pancernego, wykazy imienne byłych żołnierzy broni pancernej z terenu Okręgu]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
(1939), [ok. 1943-1944]
data not found polski
M.in. instrukcję "Nauka o sprzęcie" z 1939 r. i fragment nr 4 specjalistycznego pisma konspiracyjnego "Towarzysz Pancerny".
- brak danych - 1 t. 3
luzy - brak danych -
destrukt
205 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -