^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Wytyczne i pisma Oddziału II Sztabu Komendy Okręgu Lublin krypt. "Buchalteria" z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 141
- brak danych -
1943-1944
data not found polski
Załączniki stanowią dwie listy osób aresztowanych przewiezionych 30.VIII i 13.IX.1943 r. z Zamku na Majdanek oraz pozostających na Majdanku od dłuższego czasu z 22.IX.1943 r.
- brak danych - 12 t. 1; 12 t. 2; 12 t. 4
luzy - brak danych -
dobry
14 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
Odpisy z oryginału sporządzone przez Żyłkę-Żebrackiego Zygmunta ps. "Żeliwa" komendanta Obwodu Puławy i przesłane do wiadomości podlegającym mu dowódcom struktur organizacyjnych na terenie Obwodu.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Lublin -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.