^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca i przychodząca Żyłki-Żebrackiego Zygmunta ps. "Żeliwa" komendanta Obwodu Puławy z Komendą Okręgu, Inspektoratem Puławy, komendantami podobwodów i rejonów z załącznikami oraz dziennik korespondencyjny Komendy Obwodu za II-VIII.1944 r.]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 145
- brak danych -
1942-1944
data not found polski
Załączniki stanowią: lista nr 3 osób aresztowanych przewiezionych 1.X.1943 r. z Zamku na Majdanek z 15.XI.1943 r., wykaz robót dywersyjnych i zwalczania bandytyzmu przez oddziały lotne Obwodu za III.1944 r. z 14.IV.1944 r., wzory wykazów Polaków zastrzelonych przez Gestapo, żandarmerię, policję kryminalną, granatową bez wyroku i legitymowania, za przestępczość polityczną i kryminalną i prewencyjnie w pacyfikacji, zastrzelonych Polaków jako przestępców godzących w byt Narodu Polskiego przez organizacje niepodległościowe z wyroków Sądów Specjalnych i w trybie obrony koniecznej, strat własnych w akcjach bojowych przeciwko Niemcom i szpiclom, strat materialnych w pacyfikacjach w latach 1939-1943 z 20.IV.1944 r.
- brak danych - 12 t. 1; 12 t. 2; 12 t. 3; 12 t. 4
luzy - brak danych -
dobry
82 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
Niektóre pisma sporządzone przez Jacińskiego Zbigniewa ps. "Halicz" adiutanta komendanta Obwodu.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

Żyłka-Żebracki Zygmunt ps. "Żeliwa" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Puławy -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.