^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca i przychodząca Węglowskiego Stanisława ps. "Lechit" komendanta Podobwodu "B" z Inspektoratem Puławy, Komendą Obwodu Puławy, komendami podobwodów, członkami Komendy Podobwodu "B", komendantami rejonów, dowódcami oddziałów lotnych i innymi osobami z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 153
- brak danych -
(1943), 1944

1944 - 1944
polski
niemiecki
Załączniki stanowią: akta spraw (meldunki, zeznania oskarżonych i świadków, protokoły zameldowania, dokumenty osobiste) przeciwko komendantowi Rejonu VIII ps. "Pęs" oskarżonemu o nadużycie władzy i bezprawną rekwizycję (do pisma L 144 z 29.II.1944 r.), przeciwko osobom o ps. "Kij", "Śliwka, "Wezuwiusz" oskarżonych o kradzież skóry zdobytej przez oddział lotny (do pisma L 198 z 24.III.1944 r.), przeciwko Waluk Jadwidze, Czekierdzie Zdzisławowi (do pisma W 67 z 11.VI.1944 r.), Szałasowi Władysławowi (do pisma W 71 z 14.VI.1944 r.), Żylskiemu Krzysztofowi (do pism W 109 a i W 111 z 1.VIII.1944 r.), Zielińskim Edwardowi i Irenie oraz Gabriel Janinie (do pisma W 115 z 3.VIII.1944 r.) oskarżonym o współpracę z okupantem niemieckim, wykazy imienne osób aresztowanych i poszukiwanych w Puławach i Końskowoli (do pisma z 2.X.1943 r.), strat Rejonu VI (do pisma L 147 z 2.III.1944 r.) i oddziału lotnego Targosińskiego Jana ps. "Hektor" (do pisma L 261 z 7.IV.1944 r.), wykaz sumaryczny strat Wojskowej Służby Ochrony Powstania (do pisma L 167 z 9.III.1944 r.), meldunki komendantów rejonów dotyczące różnych osób i wydarzeń na podległym im terenie
- brak danych - 12 t. 1; 12 t. 2; 12 t. 3; 12 t. 4; 96 t. 2; 97
luzy - brak danych -
destrukt
359 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
Pismo L 5 z 20.VI.1944 r. skonfiskowano Henrykowi Piątkowskiemu ps. "Kotlina" komendantowi Podobwodu "A" i obwodu Puławy. Część pism podpisanych przez Abraszewskiego Franciszka ps. "Jurand" adiutanta komendanta Podobwodu "B". Częściowo wyłączono z zespołu nr 1099 Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość Okręg Lubelski.
Number of scans per page

Index of persons

Węglowski Stanisław ps. "Lechit" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Puławy -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.