^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Rozkaz nr 126 Komendanta Okręgu Lublin z 28.VII.1944 r., rozkazy dzienne dowódcy 34 pułku piechoty Armii Krajowej i dowódcy I batalionu 34 pułku piechoty Armii Krajowej]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 185
- brak danych -
1944
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - 93 t. 1
luzy - brak danych -
dobry
37 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
Rozkaz nr 126 w postaci odpisu z oryginału przesłanego 6.VIII.1944 r. przez dowódcę 34 pułku piechoty dowódcom batalionów i kompanii specjalnej do wiadomości i wykonania. Wyłączono z zespołu nr 1099 Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Okręg Lubelski.
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Lublin -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.