^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca Subocza Stanisława ps. "Michał" i Świeprawskiego Seweryna ps. "Janusz" komendantów Obwodu Biała Podlaska z Komendą Okręgu, Inspektoratem Biała Podlaska z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 186
- brak danych -
1942-1944

1942 - 1944
polski
Załączniki stanowią: tabela orde de bataille, sumaryczne zestawienie oficerów, osób wcielonych i podporządkowanych organizacji, oddziałów Wojskowej Służby Ochrony Powstania, zorganizowanych zespołów Wojskowej Służby Kobiet, posiadanej broni (do pisma z 7.I.1944 r.), protokoły scaleniowe Batalionów Chłopskich (do pisma L. 514 z 18.VII.1944 r.). Zawiera także dziennik korespondencyjny Komendy Obwodu za okres 4.III.1944-7.I.1945 r., terminarz wysyłania raportów personalnych, broni, strat, kalkulacji użycia sił własnych, sprawozdań z działalności duszpasterstwa, wykazów osób znajdujących się na Zamku lub na Majdanku, raportów wywiadowczych, wykaz członków Sztabu OK. 797/II będących na etacie rządowym z 30.VI.1944 r.
- brak danych - 18; 93 t. 1; 93 t. 2; 93 t. 3
luzy - brak danych -
destrukt
145 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
Część pism podpisana przez Piekuta Stefana ps. "Suchy" oficera łączności Komendy Obwodu Biała Podlaska. Częściowo wyłączono z zespołu nr 1099 Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Okręg Lubelski.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Index of persons

Subocz Stanisław ps. "Michał" -
Świeprawski Seweryn ps. "Janusz" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Biała Podlaska -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.