^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca i przychodząca Drewnowskiego Stefana ps. "Roman" dowódcy 34 pułku piechoty Armii Krajowej, Świeprawskiego Seweryna ps. "Janusz", dowódców I, II i III batalionu z dowódcą 9 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, oficerami dowództwa pułku, dowódcami batalionów, kompanii i innych struktur podległych z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 187
- brak danych -
1944

1944 - 1944
polski
Załączniki stanowią: obsada I batalionu 34 pułku piechoty, obsad personalna II batalionu 34 pułku piechoty (do pisma z 3.VIII.1944 r.), wykaz imienny oficerów i podoficerów zawodowych III batalionu 34 pułku piechoty (do pisma z 31.VII.1944 r.). Także wzór legitymacji pułkowej opatrzony stosowanymi w kancelarii pułku pieczęciami, wykaz legitymacji pułkowych, wykaz imienny obsady kwatermistrzostwa pułkowego, regulamin pułkowej izby chorych, wzory raportu dziennego, dekadowego raportu o stanie oddziału, karty żołdu, wykazu strawnego, wykazu diet podróżnych, potwierdzenia przyjęcia materiałów.
- brak danych - 18; 93 t. 1; 93 t. 2
luzy - brak danych -
destrukt
60 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
Częściowo wyłączono z zespołu nr 1099 Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość" Okręg Lubelski.
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

Drewnowski Stefan ps. "Roman" -
Świeprawski Seweryn ps. "Janusz" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.