^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca Komendy Rejonu II z komendantem Obwodu z załącznikami, pokwitowanie odbioru broni i amunicji, wykaz łączników Rejonu]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 263
- brak danych -
1943-1944

1943 - 1944
polski
Załączniki stanowią m.in. odpis kroniki rejonu za dwa lata pracy konspiracyjnej (do pisma z 21.VII.1943 r.), protokoły dotyczące akcji w kol. Podlodów i Hubinek 5.IV.1943 r. z wykazem podoficerów, którzy podczas akcji zdezerterowali (do pism z 18 i 26.IV.1943 r.).
- brak danych - 20 t. 1; 20 t. 2; 20 t. 3; 20 t. 5
luzy - brak danych -
dobry
28 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.