^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca i przychodząca Gierczaka Roberta ps. "Robert", "Niedzielski", Książka Stanisława ps. "Wyrwa" i Polaka Michała ps. "Norweg", "Żelazny" komendantów Obwodu Zamość i komendanta miasta Zamościa z Komendą Okręgu, członkami Komendy Obwodu, komendantami rejonów i innymi osobami z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 284
- brak danych -
1940, 1943-1945

1940 - 1940
1943 - 1945
polski
Załączniki stanowią: wykazy sumaryczne stanu osobowego i broni Obwodu i sprawozdanie za pierwsze półrocze 1944 r. (do pisma z 30.IX.1944 r.). Także protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez "Roberta" i Prusa Stanisława ps. "Jan Łada" z 25.VIII.1940 r. dotyczący zmiany na stanowisku komendanta Obwodu i protokół przekazania akt Obwodu 897/I z 6.XI.1944 r. podpisany przez Radzika Antoniego ps. "Orkisz" i osobę o ps. "Zagórny".
- brak danych - 19; 20 t. 1; 104 t. 1; 104 t. 3; 104 t. 4; 106 t. 2
luzy - brak danych -
destrukt
40 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
Częściowo wyłączono z zespołu nr 1099 Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Okręg Lubelski.
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

Gierczak Robert ps. "Robert", "Niedzielski" -
Książek Stanisław ps. "Wyrwa" -
Polak Michał ps. "Norweg", "Żelazny" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Zamość -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.