^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Raporty sytuacyjne i wywiadowcze za V.1943 r., I-II, VI i XI.1944 r. z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 288
- brak danych -
1943-1944

1943 - 1944
polski
Załączniki stanowią: listy imienne Volksdeutschów miasta Zamościa i osób działających na szkodę państwa z V.1943 r. i XI.1944 r.
- brak danych - 19; 104 t. 5
luzy - brak danych -
dobry
75 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
Częściowo wyłączono z zespołu nr 1099 Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Okręg Lubelski.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.