^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca Czachorowskiego Henryka ps. "Leszczyc" komendanta Rejonu I i Małka Jana ps. "Maczek" komendanta Rejonu II z kierownictwem powiatowym Stronnictwa Ludowego "Roch", Gilasem Janem ps. "Mahatma" komendantem Ludowej Straży Bezpieczeństwa Obwodu nr 14 Krasnystaw Batalionów Chłopskich i komendantami placówek]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 57
- brak danych -
1944
data not found polski
Także pismo osoby ps. "Gołąb" do komendanta placówki Goludy Stanisława ps. "Mochnacki" wraz z wykazem kandydatów do szkoły podoficerskiej.
- brak danych - 15
luzy - brak danych -
dobry
7 - brak danych -
21x22 cm Tak
brak mikrofilmu
Pism z 20.V.1944 r. skonfiskowano 1.II.1946 r. Stanisławowi Goludzie.
Number of scans per page

Index of persons

Czachorowski Henryk ps. "Leszczyc" -
Gilas Jan ps. "Mahatma" -
Małek Jan ps. "Maczek" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Krasnystaw -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.