^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca i przychodząca Dębickiego Stefana ps. "Jaxa", "Kmicic" komendanta miasta Lublina i Obwodu Lublin-miasto z Komendą Obwodu Lublin, Flisowskim Zbigniewem ps. "Mohort" oficerem wywiadu, komendantami rejonów i członkami organizacji działającymi na terenie miasta Lublina z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 103
- brak danych -
1943-1944

1943 - 1944
polski
niemiecki
Załączniki stanowią wzory podpisów kierownika i zastępcy oraz pieczęci niemieckiego Głównego Urzędu Celnego (Hauptzollamt) w Lublinie, protokół z posiedzenia przedstawicieli KSZ i NSZ z 3.XI.1943 r. dotyczący scalenia z KSZ oddziałów NSZ z Rejonu Lublin Południe, wzór wniosku awansowego dla rejonów z 28.IV.1944 r.
- brak danych - 9; 10 t. 1; 10 t. 2; 20 t 3; 90
luzy - brak danych -
dobry
104 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
Pisma z 1 i 16.III.1944 r. skonfiskowano 31.VIII.1949 r. J. Zakrzewskiemu. Częściowo wyłączono z zespołu nr 1099 Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Okręg Lubelski.
Number of scans per page

Index of persons

Dębicki Stefan ps. "Jaxa", "Kmicic" -
Flisowski Zbigniew ps. "Mohort" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Lublin -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.