^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca i przychodząca Piotrowskiego Stanisława ps. "Korszun", "Jar", "Step" komendanta powiatu Lublin i Obwodu Lublin-powiat z Komendą Okręgu, inspektorem lubelskim, Komendą Obwodu Lublin, komendantami rejonów i innymi osobami z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 114
- brak danych -
1943-1944

1943 - 1945
polski
Załącznik stanowią: raporty, meldunki, protokoły przesłuchania i zeznań świadków dotyczące członków organizacji oskarżonych o działalność rabunkową i osób współpracujących z okupantem niemieckim, protokół scalenia oddziałów wojskowych BCh z PZP z 22.II.1944 r., wykazy uczestników kursu podchorążych i podoficerskiego prowadzonych na terenie Rejonu Vz IV.1944 r., wykazy instruktorów i uczniów szkoły podoficerskiej kursów nr 1-3 placówki nr X z 1.VI i 1.VII.1944 r., wykaz instruktorów i uczniów kompanii szkolnej w placówce nr 5 z 15.VII.1944 r., wykaz absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Rejonie IV z IV.1944 r.
- brak danych - 9; 10 t. 1; 10 t. 2; 90
luzy - brak danych -
destrukt
193 - brak danych -
A4 Nie
- brak danych -
brak mikrofilmu
Pismo z 23.I.1944 r. skonfiskowano 31.VIII.1949 r. J. Zakrzewskiemu. Część pism podpisana przez Steckiego Stanisława ps. "Lisowczyk" zastępcę komendanta Obwodu. Częściowo wyłączono z zespołu nr 1099 Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Okręg Lubelski.
Number of scans per page

Index of persons

Piotrowski Stanisław ps. "Korszun", "Jar", "Step" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Lublin -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.