^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca Małka Jana ps. "Maczek" i Fiuta Jana ps. "Herbicz" komendantów Rejonu II z Komendą Obwodu z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 499
- brak danych -
1943-1944

1943 - 1944
polski
Załączniki stanowią: plany zajęć, wykazy elewów i instruktorów na kursach Szkoły Podchorążych w Rejonie II, wykazy żołnierzy artylerzystów, żandarmów i obrony przeciwlotniczej w Rejonie.
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
destrukt
70 - brak danych -
A4 Nie
- brak danych -
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

Fiut Jan ps. "Herbicz" -
Małek Jan ps. "Maczek" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -