^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca i przychodząca Kiszczaka Karola ps. "Piła" i Kwiecińskiego Władysława ps. "Lubicz" komendantów Rejonu III z Komendą Obwodu i dowódcami placówek z załącznikami, protokoły z odpraw i meldunki sytuacyjne Rejonu]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 500
- brak danych -
1943-1945

1943 - 1944
polski
Załączniki stanowią: wykazy imienne elewów kursów Szkoły Podoficerskiej w Rejonie III, artylerzystów, żandarmów, żołnierzy obrony przeciwlotniczej, więźniów obozów koncentracyjnych z terenu Rejonu.
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
destrukt
95 - brak danych -
29,5x41,5 cm Nie
- brak danych -
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Kiszczak Karol ps. "Piła" -
Kwieciński Władysław ps. "Lubicz" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -