^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca Chwały Józefa ps. "Wrzos" komendanta Rejonu IV z Komendą Obwodu z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 501
- brak danych -
1943-1944

1943 - 1944
polski
Załączniki stanowią m.in. sprawozdanie półroczne za okres VI-XII.1943 r.
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
destrukt
18 - brak danych -
A4 Nie
- brak danych -
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

Chwała Józef ps. "Wrzos" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -