^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Szkice i przekroje różnych miejsc i obiektów]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 511
- brak danych -
1943

1943 - 1943
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
dobry
20 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -