^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Listy okólne, instrukcje, wytyczne, sprawozdania Centralnego i Wojewódzkiego Kierownictwa Stronnictwa Ludowego "Roch" o pracy organizacji, kierownictw, podległych im komisji oraz organizacji aparatu państwowego i wykonaniu reformy rolnej w okresie powojennym]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1943-1944
data not found polski
Także odpis rozkazu Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju nr 90 z 30.V.1943 r. o scaleniu oddziałów taktycznych Chłostry w ramach Sił Zbrojnych w Kraju.
- brak danych - 34 t. 1; 34 t. 2; 34 t. 3; 34 t. 4
luzy - brak danych -
destrukt
162 - brak danych -
35x21 cm Nie
- brak danych -
brak mikrofilmu
List okólny nr 6 z III.1944 r., instrukcje tworzenia Kierownictwa Walki Podziemnej, dotyczącą wykonania reformy rolnej z VIII.1943 r. i organizacji struktur partii w województwie z VIII.1943 r. skonfiskowano 9.I.1947 r. S. Jedrakowi. Okólnik z VIII.1944 r. skonfiskowano Katarzynie Korszli.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.