^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Rozkazy komendanta Okręgu IV Batalionów Chłopskich z załącznikami]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1943-1945
data not found polski
Załączniki stanowią: protokoły i odpisy meldunków dotyczących spraw spornych między BCh a AK na terenie Inspektoratów krypt. 80 i 90 (do pisma z 18.X.1943 r.), odpis instrukcji organizacyjnej Ludowej Straży Bezpieczeństwa z 19.X.1943 r., wzory raportów i sprawozdań organizacyjnych.
- brak danych - 34 t. 1; 34 t. 2; 34 t. 3; 34 t. 4
luzy - brak danych -
destrukt
101 - brak danych -
33,5x22 cm Nie
- brak danych -
brak mikrofilmu
Na odwrocie instrukcji organizacyjnej LSB BCh oraz meldunku z Inspektoratu 80 adnotacje z datą 12.X.1953 r., na piśmie z 21.I.1944 r. do Osiej Genowefy ps. "Pszeniczna" przewodniczącej wojewódzkiego kierownictwa Ludowego Związku Kobiet adnotacja z datą 5.IV.1952 r.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.