Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bataliony Chłopskie Okręg IV Lublin

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1942-1944[1945-1952]
- brak danych - 1942 - 1949
1952 - 1952
- brak danych - częściowo
wojsko i organizacje paramilitarne - - polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Konspiracyjna organizacja zbrojna podległa Centralnemu Kierownictwu Ruchu Ludowego (CKRL) - krajowym władzom Stronnictwa Ludowego "Roch" (SL) powstała w sierpniu 1940 r. jako Chłopska Straż "Chłostra". W 1941-1942 nazwę zmieniono na Bataliony Chłopskie. Zatwierdzono ją formalnie w maju 1944 r. Akcję scaleniową BCh z Armią Krajową (AK) prowadzono od maja 1943 r. do lipca 1944 r. Formalnie podporządkowano oddziały taktyczne BCh AK. W latach 1944-1945 nastąpiło rozluźnienie stosunków obydwu organizacji w związku z wyzwoleniem kraju przez wojska radzieckie i powstaniem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Akcję likwidacyjną BCh rozpoczęto na początku 1945 r. i zakończono oficjalnie 19 września 1945 r.
Okręg IV Lublin powstał w 1941 r. Struktura ta obejmowała trzy podokręgi: IV A Siedlce lub Podlaski obejmujący obwody nr 7 Włodawa, nr 8 Biała Podlaska, nr 9 Siedlce, nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski; IV B Zamość lub Południowy - obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość; IV C puławsko-lubelski podległy bezpośrednio Komendzie Okręgu - nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin. Obwody dzieliły się na rejony, te na placówki gminne i gromadzkie. Akcja scaleniowa trwała od połowy 1943 r. do połowy 1944 r. i zakończyła się formalnym podporządkowaniem BCh Komendzie Okręgu AK. W okresie akcji "Burza" w lipcu 1944 r. i po powstaniu PKWN stosunki BCh z AK rozluźniły się. Wielu dowódców i komendantów BCh nawiązało współpracę z Armią Ludową i władzami komunistycznymi, wstępowało wraz z podkomendnymi do Milicji Obywatelskiej i Wojska Polskiego. We wrześniu 1944 r. aresztowany były komendant Okręgu wydał wezwanie do ujawniania się i wstępowania członków BCh do Wojska Polskiego. W latach 1946-1947 istniała była Komenda Okręgu IV Batalionów Chłopskich Lublin wydająca zaświadczenia o przynależności do BCh.
Celem organizacji było zabezpieczenie spokoju i porządku publicznego, ochrona mienia, ruchu ludowego i jego działaczy, pomoc w realizacji programu politycznego SL, prowadzenie bieżącej walki z okupantem i akcji dywersyjno-sabotażowych. Na czele BCh stał komendant główny, Komenda Główna złożona z szefa sztabu, szefów oddziałów I organizacyjnego i wywiadu, III szkoleniowego, IV kwatermistrzowskiego, V kolportażu i łączności, VI łączności z zagranicą, VII prasy i informacji, VIII oddziałów specjalnych, IX sanitarnego, podlegał jej też Ludowy Związek Kobiet i Zielony Krzyż. Struktura obejmowała obszar państwa polskiego w granicach przedwojennych bez województw pomorskiego, wileńskiego i nowogródzkiego, podzielony na 10 okręgów. Komendom okręgów podlegały komendy podokręgów, obwodów odpowiadające powiatom, rejonowe, gminne i gromadzkie. Bataliony Chłopskie składały się z oddziałów taktycznych na potrzeby powstania i terytorialnych jako milicji ludowej i samoobrony. W 1942 r. wydzielono oddziały specjalne do akcji sabotażowo-dywersyjnych i partyzanckich, w 1943 r. Państwowy Korpus Bezpieczeństwa i Straż Samorządową podległe terenowym strukturom Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj i Ludową Straż Bezpieczeństwa.
Komenda Okręgu, 1943-1947, 1949 - 16 j.a. (sygn. 1-16)
Podokręg IV C - Obwody nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin 1942-1944 - 32 j.a. (sygn. 17-49)
Podokręg IV A i obwody nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski 1943-1944 - 5 j.a. (sygn. 50-54)
Podokręg IV B i Obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość, 1942-1945, 1952 - 46 j.a. (sygn. 55-101)
Broszury, 1942-1944 - 9 j.a. (sygn. 102-111)
Druki ulotne, 1943-1944 - 11 j.a. (sygn. 112-123)
Komunikaty z nasłuchu radiowego, 1944 - 1 j.a. (sygn. 124)
Prasa konspiracyjna, 1942-1944 - 22 j.a. (sygn. 125-147)
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Komenda Okręgu 16 1943-1944 618
2 Podokręg IV C 0 0
Obwód nr 1 Puławy 18 1942-1944 352
2.2 Obwód nr 2 Kraśnik 2 1943-1943 12
2.3 Obwód nr 6 Chełm 1 1943-1944 5
2.4 Obwód nr 12 Lubartów 4 1941-1944 28
2.5 Obwód nr 13 Lublin 8 1943-1944 33
3 Podokręg IV A 1 1943-1944 4
3.1 Obwód nr 10 Łuków 3 1944-1944 15
3.2 Obwód nr 11 Radzyń Podlaski 1 1944-1944 2
4 Podokręg IV B 5 1943-1944 70
4.1 Obwód nr 3 Biłgoraj 4 1944-1944 55
4.2 Obwód nr 4 Tomaszów Lubelski 4 1944-1945 39
4.3 Obwód nr 5 Hrubieszów 1 1943-1944 7
4.4 Obwód nr 14 Krasnystaw 25 1938-1945 714
4.5 Obwód nr 15 Zamość 8 1943-1945 67
5 Broszury 10 1942-1944 449
6 Druki ulotne 12 1943-1944 34
7 Komunikaty z nasłuchu radiowego 1 1944-1944 1
8 Prasa konspiracyjna 23 1943-1944 1512
Show all units in the collection:
Units in series:: 2.1 Obwód nr 1 Puławy
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1073/0/2.1/17 [List okólny nr 6 Powiatowej Trójki Politycznej Stronnictwa Ludowego "Roch" w Obwodzie nr 1 Puławy z V.1943 r.] 1943 3
35/1073/0/2.1/18 [Okólnik nr 1 Powiatowej Komendy Wojskowej Służby Kobiet przy Batalionach Chłopskich w Obwodzie nr 1 Puławy z 16.X.1943 r.] 1943 1
35/1073/0/2.1/19 [Rozkazy komendanta Obwodu nr 1 Puławy i komendanta oddziałów specjalnych] 1943-1944 21
35/1073/0/2.1/20 [Rozkazy i sprawozdanie o przestępczej działalności Janickiego Jana Janusza byłego burmistrza gminy Nałęczów sporządzone przez Komendę Ludowej Straży Bezpieczeństwa w Obwodzie nr 1 Puławy] 1943-1944 1
35/1073/0/2.1/21 [Oświadczenia, apele, odezwy Komendy Obwodu nr 1 Puławy, kierownictwa powiatowego Stronnictwa Ludowego "Roch" w Obwodzie nr 1 Puławy oraz innych osób lub struktur] 1943-1944 5
35/1073/0/2.1/22 [Korespondencja wychodząca Pasiaka Jana ps. "Wiater" i Rodaka Stefana ps. "Rola", "Józef Rola" komendantów Obwodu nr 1 Puławy głównie z komendantem Okręgu IV, Komendą Okręgu AK i Komendą Powiatową PZP] 1943-1944 1
35/1073/0/2.1/23 [Korespondencja przychodząca Rodaka Stefana ps. "Rola", "Józef Rola" komendanta Obwodu nr 1 Puławy z członkami Komendy Obwodu, komendantami rejonów i placówek oraz innymi osobami] 1943-1944 1
35/1073/0/2.1/24 [Korespondencja wychodząca i przychodząca Ozgi Władysława ps. "Brzezina" członka Komendy Obwodu nr 1 Puławy i przewodniczącego Delegatury Powiatowej Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Puławach z Rodakiem Stefanem ps. "Rola", "Józef Rola" komendantem Obwodu, członkami Komendy Obwodu, Pasiakiem Janem ps. "Wiater", "Jawor" komendantem Okręgu IV] 1943-1944 46
35/1073/0/2.1/25 [Korespondencja wychodząca i przychodząca Chabrosa Bolesława ps. "Montana" redaktora pisma konspiracyjnego "Orle Ciosy" z Ozgą Władysławem ps. "Brzezina" członkiem Komendy Obwodu nr 1 Puławy i przewodniczącym Delegatury Powiatowej Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Puławach, Rodakiem Stefanem ps. "Rola", "Józef Rola" komendantem Obwodu nr 1 Puławy, członkami Komendy Obwodu i innymi osobami] 1943-1944 53
35/1073/0/2.1/26 [Wykazy członków zarządów gminnych Stronnictwa Ludowego "Roch" z terenu Obwodu nr 1 Puławy] [ok. 1943-1944] 5
35/1073/0/2.1/27 [Raporty stanu organizacyjnego i broni Obwodu nr 1 Puławy oraz wchodzących w jego skład rejonów i placówek] 1942-1944 131
35/1073/0/2.1/28 [Lista wniosków awansowych Obwodu nr 1 Puławy] [ok. 1944] 4
35/1073/0/2.1/29 [Raporty i meldunki dotyczące wydarzeń i sytuacji na terenie poszczególnych rejonów i gmin podlegających Komendzie Obwodu nr 1 Puławy składane głównie kierownictwu Powiatowej Agencji Informacyjnej "Wieś"] 1943-1944 1
35/1073/0/2.1/30 [Raporty dotyczące wyjścia z konspiracji członków Batalionów Chłopskich Obwodu nr 1 Puławy z załącznikami] 1944 26
35/1073/0/2.1/31 [Sprawozdania z poniesionych strat na terenie gmin Baranów, Karczmiska, Kurów, Żyrzyn powiatu puławskiego] 1944 11
1 2

Amount of archival material

147

147

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.