^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Korespondencja wychodząca Bartłomowicza Franciszka ps. "Brzęk" komendanta Obwodu nr 4 Tomaszów Lubelski z komendantem Okręgu IV i przewodniczącym kierownictwa wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego "Roch"]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 64
- brak danych -
1944

1944 - 1944
polski
- brak danych -
- brak danych - 38
luzy - brak danych -
dobry
20 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -