Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bataliony Chłopskie Okręg IV Lublin

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1942-1944[1945-1952]
- brak danych - 1942 - 1949
1952 - 1952
- brak danych - częściowo
wojsko i organizacje paramilitarne - - polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Konspiracyjna organizacja zbrojna podległa Centralnemu Kierownictwu Ruchu Ludowego (CKRL) - krajowym władzom Stronnictwa Ludowego "Roch" (SL) powstała w sierpniu 1940 r. jako Chłopska Straż "Chłostra". W 1941-1942 nazwę zmieniono na Bataliony Chłopskie. Zatwierdzono ją formalnie w maju 1944 r. Akcję scaleniową BCh z Armią Krajową (AK) prowadzono od maja 1943 r. do lipca 1944 r. Formalnie podporządkowano oddziały taktyczne BCh AK. W latach 1944-1945 nastąpiło rozluźnienie stosunków obydwu organizacji w związku z wyzwoleniem kraju przez wojska radzieckie i powstaniem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Akcję likwidacyjną BCh rozpoczęto na początku 1945 r. i zakończono oficjalnie 19 września 1945 r.
Okręg IV Lublin powstał w 1941 r. Struktura ta obejmowała trzy podokręgi: IV A Siedlce lub Podlaski obejmujący obwody nr 7 Włodawa, nr 8 Biała Podlaska, nr 9 Siedlce, nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski; IV B Zamość lub Południowy - obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość; IV C puławsko-lubelski podległy bezpośrednio Komendzie Okręgu - nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin. Obwody dzieliły się na rejony, te na placówki gminne i gromadzkie. Akcja scaleniowa trwała od połowy 1943 r. do połowy 1944 r. i zakończyła się formalnym podporządkowaniem BCh Komendzie Okręgu AK. W okresie akcji "Burza" w lipcu 1944 r. i po powstaniu PKWN stosunki BCh z AK rozluźniły się. Wielu dowódców i komendantów BCh nawiązało współpracę z Armią Ludową i władzami komunistycznymi, wstępowało wraz z podkomendnymi do Milicji Obywatelskiej i Wojska Polskiego. We wrześniu 1944 r. aresztowany były komendant Okręgu wydał wezwanie do ujawniania się i wstępowania członków BCh do Wojska Polskiego. W latach 1946-1947 istniała była Komenda Okręgu IV Batalionów Chłopskich Lublin wydająca zaświadczenia o przynależności do BCh.
Celem organizacji było zabezpieczenie spokoju i porządku publicznego, ochrona mienia, ruchu ludowego i jego działaczy, pomoc w realizacji programu politycznego SL, prowadzenie bieżącej walki z okupantem i akcji dywersyjno-sabotażowych. Na czele BCh stał komendant główny, Komenda Główna złożona z szefa sztabu, szefów oddziałów I organizacyjnego i wywiadu, III szkoleniowego, IV kwatermistrzowskiego, V kolportażu i łączności, VI łączności z zagranicą, VII prasy i informacji, VIII oddziałów specjalnych, IX sanitarnego, podlegał jej też Ludowy Związek Kobiet i Zielony Krzyż. Struktura obejmowała obszar państwa polskiego w granicach przedwojennych bez województw pomorskiego, wileńskiego i nowogródzkiego, podzielony na 10 okręgów. Komendom okręgów podlegały komendy podokręgów, obwodów odpowiadające powiatom, rejonowe, gminne i gromadzkie. Bataliony Chłopskie składały się z oddziałów taktycznych na potrzeby powstania i terytorialnych jako milicji ludowej i samoobrony. W 1942 r. wydzielono oddziały specjalne do akcji sabotażowo-dywersyjnych i partyzanckich, w 1943 r. Państwowy Korpus Bezpieczeństwa i Straż Samorządową podległe terenowym strukturom Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj i Ludową Straż Bezpieczeństwa.
Komenda Okręgu, 1943-1947, 1949 - 16 j.a. (sygn. 1-16)
Podokręg IV C - Obwody nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin 1942-1944 - 32 j.a. (sygn. 17-49)
Podokręg IV A i obwody nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski 1943-1944 - 5 j.a. (sygn. 50-54)
Podokręg IV B i Obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość, 1942-1945, 1952 - 46 j.a. (sygn. 55-101)
Broszury, 1942-1944 - 9 j.a. (sygn. 102-111)
Druki ulotne, 1943-1944 - 11 j.a. (sygn. 112-123)
Komunikaty z nasłuchu radiowego, 1944 - 1 j.a. (sygn. 124)
Prasa konspiracyjna, 1942-1944 - 22 j.a. (sygn. 125-147)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/1073/0/4.1/61 [Protokół konferencji scaleniowej między BCh a PZP odbytej w Obwodzie Biłgoraj w dniu 22.IV.1944 r.] 1944 1
35/1073/0/4.1/62 [Zapiski dotyczące członków i broni w gminach Biszcza i Zwierzyniec] [ok. 1943-1944] 3
35/1073/0/4.1/63 [Raporty, meldunki służbowe i sytuacyjne komendanta Obwodu nr 3 Biłgoraj] 1943-1944 41
35/1073/0/4.2/64 [Korespondencja wychodząca Bartłomowicza Franciszka ps. "Brzęk" komendanta Obwodu nr 4 Tomaszów Lubelski z komendantem Okręgu IV i przewodniczącym kierownictwa wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego "Roch"] 1944 1
35/1073/0/4.2/65 [Protokoły z zebrań i korespondencja kierownictwa powiatowego Stronnictwa Ludowego "Roch" i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Obwodzie nr 4 Tomaszów Lubelski] 1944-1945 16
35/1073/0/4.2/66 [Raporty z sytuacji Obwodu nr 4 Tomaszów Lubelski] 1944 1
35/1073/0/4.2/67 [Wykazy członków Batalionów Chłopskich i osób cywilnych z terenu Obwodu nr 4 Tomaszów Lubelski poległych, aresztowanych i zamordowanych w latach 1941-1945] [ok. 1944-1945] 21
35/1073/0/4.3/68 [Raporty sytuacyjne Obwodu nr 5 Hrubieszów] 1943-1944 7
35/1073/0/4.4/69 [Rozkazy komendanta Obwodu nr 14 Krasnystaw i Ludowej Straży Bezpieczeństwa] 1944 49
35/1073/0/4.4/70 [Rozkazy komendanta Korpusu Bezpieczeństwa Obwodu nr 14 Krasnystaw] 1944 4
35/1073/0/4.4/71 [Zaświadczenia i odezwy Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowego "Roch", Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na powiat puławski i komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa w Obwodzie nr 14 Krasnystaw] 1944 22
35/1073/0/4.4/72 [Korespondencja wychodząca i przychodząca Czuby Pawła ps. "Burza", "Lech" komendanta Obwodu nr 14 Krasnystaw głównie z komendantem Okręgu IV, komendantem Podokręgu IV B i luźne notatki dotyczące spraw organizacyjnych] 1943-1944 52
35/1073/0/4.4/73 [Korespondencja wychodząca Gilasa Jana ps. "Mahatma" komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa Obwodu nr 14 Krasnystaw z komendantem Okręgu IV, komendantem Podokręgu IV B, kierownictwem powiatowym Stronnictwa Ludowego "Roch" i podległymi mu komisjami, Komendą Obwodu Sił Zbrojnych, Kierownictwem Walki Podziemnej, dowództwem Armii Ludowej Okręgu II i różnymi osobami] 1944 61
35/1073/0/4.4/74 [Korespondencja przychodząca Gilasa Jana ps. "Mahatma" komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa Obwodu nr 14 Krasnystaw głównie z gminnymi komendantami Ludowej Straży Bezpieczeństwa i dowódcami placówek] 1944 44
35/1073/0/4.4/75 [Korespondencja wychodząca i przychodząca Bronisława Pietryki ps. "Dąb", "Pogrom" przewodniczącego kierownictwa powiatowego Stronnictwa Ludowego "Roch" z komendantem Podokręgu IV B, komendantem Obwodu nr 14, kierownictwem wojewódzkim, członkami kierownictwa powiatowego, przewodniczącymi kierownictw gminnych, komendantami placówek, zarządcami majątków w Obwodzie i innymi osobami] 1944 107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

147

147

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.