Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta parafii innych wyznań z woj. lubelskiego - zbiór szczątków zespołów

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1782-1940
- brak danych - 1782 - 1940
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
łaciński
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1. Parafia ewangelicka w Chełmie powstała najpóźniej w 1885 r. obejmowała swoim zasięgiem większość powiatu chełmskiego i część pow. hrubieszowskiego, siedziba jej była miejscowość Kamień, niektóre kantoraty i kaplice ewangelickie na terenie parafii powstały już w latach 50-tych XIX w. W latach 1916-1920 ewangelicy używali jako zbór kościół poreformacki w Chełmie. Podczas II wojny światowej podlegali niemieckiemu kościołowi ewangelickiemu, po 1944 r. parafia zamarła.
2. Parafia ewangelicka w Cycowie. Ewangelicy niemieccy pojawili się w Cycowie około roku 1880, w 1881 powstał kantorat ewangelicki., a w 1925 r. parafia ewangelicko-augsburska. Parafia obejmowała swoim zasięgiem gminy Cyców, Olechowiec i Siedliszcze w powiecie chełmskim, Hańsk, Turno i Wola Wereszczyńska w pow. włodawskim, Ludwin w pow. lubartowskim i Brzeziny w pow. lubelskim. Poszczególne kantoraty ewangelickie i kaplice istniały już w latach 40-tych XIX w., parafia objęła również teren b. parafii ewangelickiej w Michelsdorfie (gm. Wola Wereszczyńska, obecnie Michałów) istniejącej od 1782 r., której kościół zniszczony podczas I wojny światowej nie został odbudowany. Podczas II wojny światowej podlegali niemieckiemu kościołowi ewangelickiemu, po 1944 r. zamarła..
3. Parafia ewangelicka w Pawłowie b. bliższych danych; powstała przed 1864 r., przestała istnieć po 1864 r., w 1921 r. spis ludności nie wykazał żadnych ewangelików w Pawłowie.
4. Parafia ewangelicka w Piaskach (zwanych także Piaskami Wielkimi lub Luterskimi) powstała w II poł. XVII w., już wcześniej istniał w nich zbór kalwiński, w 1784 ostatni pastor luterański w Piaskach przenióśł się do Lublina. Po roku 1818 będący patronami parafii ewangelickiej Suchodolscy sprzedali Piaski niejakiemu Szołdrskiemu, który zburzył kościół luterański, w latach następnych istniał jeszcze zbór kalwiński, a nabożeństwa odprawiali pastorzy lubelskich luteranów. W 1849 r. zlikwidowano zbór reformowany. Parafia ewangelicka zamarła.
5. 12 marca 1678 r. w Grodnie król Jan III Sobieski nadał Tatarom 520 włók ziemi pod Białymstokiem, w Małaszewiczach, Studziance i Lebiedziewie - gmina (zwana też parafią) muzułmańska w Studziance sięga początkami tego wydarzenia. Gmina działała nieprzerwanie do 1915 r. kiedy to wycofujące się wojska rosyjskie spaliły meczet w Studziance. W okresie międzywojennym meczetu nie odbudowano, pozostało tylko 7 rodzin, gmina stopniowo zamarła.
6. W XVII w. powstała gmina żydowska w Bychawie na której czele stał kahał. Istniał on do 1821 r. kiedy to nastąpiło zniesienie kahałów i ustanowienie dozorów bożniczych zarządzających gminami żydowskimi (postanowienie namiestnika z 20 III 1821 r. i dekret królewski z 20 XII 1821/ 1 I 1822 r.).
1. Akta parafii ewangelickiej w Chełmie, 1883-1940, 11 j.a.; 0,11 mb
2. Akta parafii ewangelickiej w Cycowie, 1882-1934, 7 j.a.; 0,15 mb
3. Akta parafii ewangelickiej w Pawłowie, 1864, 1 j.a.; 0,01 mb
4. Akta parafii ewangelickiej w Piaskach, 1782, 1 j.a.; 0,005 mb
5. Akta parafii mahometańskiej w Studziance, 1798-1810, 1 j.a.; 0,005 mb
6. Akta kahału w Bychawie, 1797-1808, 3 j.a.; 0,08 mb
inwentarz książkowy i spis roboczy w systemie ZoSIA
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0

Amount of archival material

24

23

0

0.36

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -