^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Wspomnienia Taraszkiewicza Edwarda ps. "Grot", "Żelazny" sekretarza przy zastępcy Komendanta Obwodu oraz członka bojówki obwodowej Bychawskiego Tadeusza ps. "Sęp" i oddziału Taraszkiewicza Leona pt. "Pamiętnik ogólnych prac"]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 444
- brak danych -
[ok. 1946-1947]
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - 101 t. 3
luzy - brak danych -
dobry
100 - brak danych -
A5 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

Bychawski Tadeusz ps. "Sęp" -
Taraszkiewicz Edward ps. "Grot", "Żelazny" -
Taraszkiewicz Leon ps. "Jastrząb" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -