^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Ogólna chronologia akcji zbrojnych przeprowadzanych przez oddział Taraszkiewicza Leona ps. "Jastrząb" i Taraszkiewicza Edwarda ps. "Żelazny"]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 445
- brak danych -
[ok. 1948]

1951 - 1951
polski
- brak danych -
- brak danych - 101 t. 3
luzy - brak danych -
dobry
86 - brak danych -
A5 Tak
brak mikrofilmu
Skonfiskowano 7.X.1951 r. Romanowi Dobrowolskiemu.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

Taraszkiewicz Edward ps. "Grot", "Żelazny" -
Taraszkiewicz Leon ps. "Jastrząb" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -