^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Krótka chronologia działalności oddziału dowodzonego przez Taraszkiewicza Leona ps. "Jastrząb" i Taraszkiewicza Edwarda ps. "Żelazny" oraz lista żołnierzy i osób współpracujących z oddziałem zasługujących na odznaczenie]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 446
- brak danych -
[ok. 1949-1951]
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - 101 t. 2
luzy - brak danych -
destrukt
107 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

Taraszkiewicz Edward ps. "Grot", "Żelazny" -
Taraszkiewicz Leon ps. "Jastrząb" -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -