^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

["Wolność obywatela i niezawisłość państwa (wytyczne ideowe)"]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 195
- brak danych -
1945
data not found polski
Wydana przez Główny Komitet Wykonawczy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" i antydatowana na 15.IX.1939 r.
- brak danych - 87 t. 2; 120
luzy - brak danych -
destrukt
14 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
2 egz. drukowane i 2 w postaci odpisów z oryginału. Jeden oryginał skonfiskowano 1.II.1946 r. Stanisławowi Goludzie, na innym adnotacja z 10.XI.1945 r. Stanisława Sobieraja ps. "As" komendanta miasta Zamościa.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -