^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

["Narodzie polski!!!"]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 363
- brak danych -
[ok. 1945]
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - 122
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - 1
19x20 cm Tak
brak mikrofilmu
Odpis z oryginału opatrzony adnotacją informującą o wyglądzie oryginału.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -