^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

["Uwaga! W Teatrze Miejskim Wielki Koncert pt. AK tu, AK tam, AK krzywdy nie zrobi nam! Odśpiewa: Resort Bezpieczeństwa!!!"]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 373
- brak danych -
[ok. 1945]
data not found polski
- brak danych -
- brak danych - 122
luzy - brak danych -
destrukt
- brak danych - 1
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -