Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kancelaria Tymczasowego Generał Gubernatora Guberni Lubelskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1905-1908
Kancelaria Vremennogo General Gubernatora Lublinskoj Guberni 1905 - 1908
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wydarzenia rewolucyjne 1905 r. w cesarstwie rosyjskim spowodowały wprowadzenie stanu wojennego w poszczególnych jego częściach. Stan wojenny w Królestwie Polskim został wprowadzony 9 grudnia 1905 r. na mocy ukazu carskiego. Warszawski generał – gubernator powołał w guberniach Królestwa Polskiego tymczasowych generał gubernatorów. Tymczasowy generał gubernator guberni lubelskiej powołany został 31 X/13 XI 1905. Stłumienie rewolucji w 1908 r. doprowadziło do zniesienia stanu wojennego, tym samym także do zaprzestania działalności generała – gubernatora i jego kancelarii.
Siedzibą Kancelarii Tymczasowego Generał Gubernatora Guberni Lubelskiej było miasto Lublin.
Działalność tymczasowego generał gubernatora obejmowała swym zasięgiem gubernię lubelską w skład której wchodziły powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, puławski, tomaszowski i zamojski.
Do uprawnień generał gubernatora należało m.in.: wydawanie rozporządzeń dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa w guberni oraz karanie winnych ich naruszenia, oddawanie pod sąd wojenny i zatwierdzanie jego wyroków, zakazywanie zgromadzeń, zamykanie zakładów przemysłowych i handlowych na czas rewolucji, wydawnictw i placówek naukowych, zsyłanie osób podejrzanych w głąb Rosji, nakładanie aresztu na ich nieruchomości itp.
Zarządzenia, 1905-1908, 6 j.a.
Sprawozdania, 1905-1908, 3 j.a.
Przestępstwa polityczne w poszczególnych powiatach, 1905-1908, 33 j.a.
Korespondencja, 1905-1908, 14 j.a.
Pomoce archiwalne, 1905-1907, 5 j.a.
nr mikrofilmów: 110739-110776
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 61 867
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/123/0/-/1 S pieriepiskoj o čerezvyčajnych proisšestvijah, o vyzovie i raskvartirovanii vojsk dla ohrany gosudarstvennago poriadka i obščestv. spokojstva po slučaju objavl. gub. sost. na vojen. polož. 1905-1906 0
35/123/0/-/2 S pieriepiskoj o čerezvyčajnych proisšestvijah, o vyzovie i raskvartirovanii vojsk dla ohrany gosudarstvennago poriadka i obščestv. spokojstva po slučaju objavl. gub. sost. na vojen. polož. č. II 1906-1908 0
35/123/0/-/3 Objazatielnoje rasporiaženija 1905-1907 0
35/123/0/-/4 S obščeju pieriepiskoju i bumagami k rukovodstvu 1905-1906 0
35/123/0/-/5 O vysylke i podvierženii administratywnymi vzyskanijami raznych lic, obviniajemych v ustroj manif. i političes. nieblagonad. po Bielgorajskomu ujezdu č. I. 1905-1907 0
35/123/0/-/6 O vysylke i podvierženii administratywnymi vzyskanijami raznych lic, obviniajemych v ustroj manif. i političes. nieblagonad. po Bielgorajskomu ujezdu č. II. 1908 0
35/123/0/-/7 O vysylke i podvierženii administratywnymi vzyskanijami raznych lic, obviniajemych v ustroj manif. i političes. nieblagonad. po Krasnostavskomu ujezdu č. I. 1905-1907 0
35/123/0/-/8 O vysylke i podvierženii administratywnymi vzyskanijami raznych lic, obviniajemych v ustroj manif. i političes. nieblagonad. po Krasnostavskomu ujezdu č. II 1907-1908 0
35/123/0/-/9 O vysylke i podvierženii administratywnymi vzyskanijami raznych lic, obviniajemych v ustroj manif. i političes. nieblagonad. po Lubartovskomu ujezdu č. I 1905-1907 0
35/123/0/-/10 O vysylke i podvierženii administratywnymi vzyskanijami raznych lic, obviniajemych v ustroj manif. i političes. nieblagonad. po Lubartovskomu ujezdu č. II 1907-1908 0
35/123/0/-/11 O vysylke i podvierženii administratywnymi vzyskanijami raznych lic, obviniajemych v ustroj manif. i političes. nieblagonad. po Tomašovskomu ujezdu č. I 1905-1907 0
35/123/0/-/12 O vysylke i podvierženii administratywnymi vzyskanijami raznych lic, obviniajemych v ustroj manif. i političes. nieblagonad. po Tomašovskomu ujezdu č. II 1907-1908 0
35/123/0/-/13 O vysylke i podvierženii administratywnymi vzyskanijami raznych lic, obviniajemych v ustroj manif. i političes. nieblagonad. po Novo-Aleksandrijskomu ujezdu cz. I 1905-1906 0
35/123/0/-/14 O vysylke i podvierženii administratywnymi vzyskanijami raznych lic, obviniajemych v ustroj manif. i političes. nieblagonad. po Novo-Aleksandrijskomu ujezdu č. II 1906-1907 0
35/123/0/-/15 O vysylke i podvierženii administratywnymi vzyskanijami raznych lic, obviniajemych v ustroj manif. i političes. nieblagonad. po Novo-Aleksandrijskomu ujezdu č. III 1907-1908 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

61

61

0

1.30

1.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -