Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi sądu kasztelana i wojewody lubelskiego w Wąwolnicy

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1444-1514
- brak danych - 1444 - 1514
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes spis ksiąg sądu kasztelana i wojewody lubelskiego w Wąwolnicy wykonany podczas skontrum
Najstarsza wzmianka dotycząca działalności sądu kasztelana lubelskiego w Wąwolnicy pochodzi z roku 1381. Jurysdykcji kasztelańskiej, zarówno w zakresie sądownictwa spornego, jak i niespornego, podlegała drobna szlachta z okolic Wąwolnicy, Opola, Bełżyc, Bychawy i Lubartowa.
Z chwilą utworzenia województwa lubelskiego (1474 r.) funkcje sądownicze przejął nowo powołany wojewoda lubelski. W pierwszej połowie XVI w. sąd ten został definitywnie wyparty przez sądownictwo ziemskie i grodzkie.
Księga kasztelana lubelskiego, 1444-1474, 1 j.a.
Księga wojewody lubelskiego, 1 j.a.;
Wpisy tego sądu z lat 1350-1514 są także w zespole Księgi ziemskie lubelskie, sygn. 2-4, 6-8, 10.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 2 217

Amount of archival material

2

2

0

0.09

0.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -