^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Projekt wynalazczy wdrożony „Kapslo-nakrętka z tworzywa sztucznego do zamykania butelek z płynami infuzyjnymi” Jana Śnieżyńskiego i Kazimierza Zepchło z LZF „Polfa”

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 716
- brak danych -
1975-1986, 1988
data not found polski
- brak danych -
1434 - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
112 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Śnieżyński Jan -
Zepchło Kazimierz -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

wynalazczość -

Javascript support needed to browse indexes