^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 35/16/0 Trybunał Koronny Lubelski » Series:: 1.1 ORDYNACJE SĄDOWE » File/unit:: 4

Ordinatia Trybunalska Spraw Województwa Wołyńskie[go]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1635, 16 kwietnia

1635 - 1635
polski
Podpis: Walentyn Plicht kasztelan raweński, marszałek; drugi podpis nieczytelny.
- brak danych - 1
luzy rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
40x32 cm Tak
brak mikrofilmu
W zespole Archiwum Korybut Woronieckich z Huszlewa (nr zespołu 35/76) znajduje się ekstrakt trybunalski zawierający ordynację trybunalską z 30 kwietnia 1688 r., brak pieczęci.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

wołyńskie województwo 1

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

ordynacja trybunalska 1

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.