^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Ekstrakty z akt sądów grodzkich warszawskich z lat 1582-1791]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 1582
- brak danych -
b.d., XVI-XVIII w.

1582 - 1791
polski
łaciński
- brak danych -
- brak danych - 1025
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
37x22,5 cm Tak
brak mikrofilmu
papier stemplowy
Number of scans per page
1 2 3 4
...
12 13 14 15 16
...
25 26 27 28

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

warszawski powiat grodzki -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -