Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Międzylesiu

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1906-1914
- brak danych - 1906 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Parafia prawosławna w Międzylesiu (pow. bialski) została wydzielona z dotychczasowej parafii w Zabłociu w 1906 r. Zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego proboszcz międzyleski pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności wyznania prawosławnego zamieszkującej na terenie parafii. Akty stanu cywilnego spisywane były w dwóch identycznych egzemplarzach. Zawierające jeden typ aktów księgi pierwopisowe (unikaty) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk wtóropisy (duplikaty), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, opatrywano indeksem, dołączano do nich alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów) i przekazywano do Sądu Pokoju w Białej. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84).
Zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszczowie parafii prawosławnych byli zobowiązani do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Stosowano również datację według obowiązującego w tym czasie w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Siedziba parafii: Międzyleś, eparchia chełmsko-warszawska, 2. okręg bialski
Cerkiew p.w. św Anny
Miejscowości należące do parafii: Matiaszówka, Mazanówka, Międzyleś, Ogrodniki Duże i Małe, Władysławów, Żdanówka, Żuki
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikat) z lat 1906-1914, sygn. 1-9 (9 j.a.);
obecnie gm. Tuczna, pow. bialski; ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie zmikrofilmowany;

Amount of archival material

9

9

0

0.09

0.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -