Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej św. Cyryla i Metodego w Białej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1880-1914 [2012, 2016]
- brak danych - 1880 - 1906
1909 - 1914
2012 - 2012
2016 - 2016
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Powstała w 1875 roku Parafia Prawosławna p.w. św. Cyryla i Metodego w Białej (pow. bialski) stanowiła kontynuację dawnej parafii prawosławnej p.w. Św. Trójcy. Zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego proboszcz pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla należących do tej parafii mieszkańców Białej oraz stacjonującego tu garnizonu wojskowego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Białej. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim.
Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Stosowano również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego).
Parafia funkcjonowała do wybuchu I wojny światowej (1914 r.).
Siedziba parafii: Biała, okręg 1. bialski, od 1875 r. parafia mieściła się w dawnym kościele reformatów
Cerkiew p.w. św. św. Cyryla i Metodego
Miejscowości należące do parafii: Biała, garnizon wojskowy
Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne
AKTA CYWILNO-RELIGIJNE
księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1880-1906, 1909-1914 sygn. 1-30, 33 (32 j.a.);
alegaty z lat 1880, 1882, sygn. 1, 3; skorowidze do: aktów urodzeń, małżeństw i zgonów z 1911 r., aktów urodzeń za 1914 r., wykonane w USC Biała Podlaska, 2012, 2016, sygn. 31, 35 (2 j.a.);
obecnie Biała Podlaska; ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany;

Amount of archival material

35

35

0

0.27

0.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -